• My Nearest City

Resansman 2020 an Rive!

You can respond to the 2020 Census in Haitian Creole. (Ou kapab reponn a Resansman 2020 an nan lang Kreyòl Ayisyen.)

KLIKE SOU BOUTON SA A POU REPONN KOUNYE A

 

Videyo an kreyòl ayisyen sa a pral fè w dekouvri Resansman de mil ven an, prezante ou yon ide jeneral konsènan kesyonè sou entènèt la, epi ede ou reponn kesyon yo.

 

 

Leave a Reply